στοματικη και γναθοπροσπωικη χειρουργικη

Γουρζουλίδου - Καραμπινάκη Ελένη, Υπεύθυνη Χειρουργείων

Σπουδές: To 1986 αποφοίτησε από το 9o Λύκειο Θεσσαλονίκης Το 1989 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εισήχθε στην σχολή επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας στο τμήμα νοσηλευτικής.
Το 1993 πήρε το πτυχίο μου με γενικό βαθμό επίδοσης «ΚΑΛΩΣ».
Έχει παρακολουθήσεις το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 2003 «Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Win,Word,Excel,PowerPoint, Access,Internet)» Το 2006 παρακολούθησα το πρόγραμμα «Εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» .

Γλώσσες: Γερμανικά

Προϋπηρεσία: Το 1999 στα πλαίσια του προγράμματος STAGE I και για χρονικό διάστημα 11 μηνών, εργάστηκα στο ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 307 ωρών με 152 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 144 πρακτικής άσκησης και 11 ώρες εκπόνηση εργασίας από 21.12.98 μέχρι 25.03.99 στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
Από τον Μάρτιο του 2001 έως σήμερα εργάζομαι στο εργαστήριο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως νοσηλεύτρια υποστηρίζοντας το εξωτερικό ιατρείο και τις χειρουργικές πράξεις που εκτελούνται στα πλαίσια της εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών του Οδοντιατρικού Τμήματος, των μεταπτυχιακών φοιτητών της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καθώς και των ειδικευομένων της Πανεπιστημιακής κλινικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Επίσης ενημερώνω την βάση δεδομένων στο ειδικό πρόγραμμα για τους ασθενείς της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Εργαλειοδοτώ σε όλες τις χειρουργικές πράξεις με τοπική αναισθησία, αποστειρώνω τα χειρουργικά εργαλεία όπως και την προεργασία καθαρισμού των εργαλείων πριν την αποστείρωση.

Καταχωρώ τις εργασίες των προπτυχιακών φοιτητών στην βάση δεδομένων του Τμήματος, φροντίζω για τα ραντεβού των ασθενών του εργαστηρίου και το πρόγραμμα παρακολούθησης των φοιτητών στα χειρουργεία του εργαστηρίου.