Το Εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Οδοντογναθικής Χειρουργικής.
Μετονομάστηκε σε…

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα και Πέμπτη -Ιατρείο για προβλήματα κροταφογναθικών δυσλειτουργιών

09.00 - 13.00

Δευτέρα-Παρασκευή

09.00 - 13.00

Δευτέρα και Παρασκευή
Ιατρείο για ΑμεΑ

09.00 - 13.00

Μέλη και Συνεργάτες

zouloumis_0

Λάμπρος Ζουλούμης

cropped-progress-1807543_1920.jpg

Γρηγόριος Βενέτης Αν.Καθηγητής
Ιωάννης Τηλαβερίδης, Αν.Καθηγητής

Τοποθεσία

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κεντρική Γραμματεία, Α΄ Υπόγειο
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη