Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Το εργαστήριο ασκεί 4 (τέσσερα) εξάμηνα:

ΣΤ' εξάμηνο

Υποχρεωτικό, φροντιστηριακό κλινικό μάθημα.

Σκοπός- Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ενημέρωση σε θέματα γενικής χειρουργικής, χειρουργικά νοσήματα, ορολογία, αρχές εγχειρητικών τεχνικών, εισαγωγή στη χειρουργική στόματος, γνάθων προσώπου.

Η' εξάμηνο

Υποχρεωτικό, φροντιστηριακό.

Σκοπός - Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες γνώσεις των χειρουργικών νόσων της στοματικής περιοχής την αιτιοπαθογένεια, επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφοροδιάγνωση, την εξέλιξη, την πρόγνωση και τέλος την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών και τις επιπλοκές από την χειρουργική παρέμβαση.

Θ' εξάμηνο

Υποχρεωτικό, φροντιστηριακό.

Σκοπός - Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες γνώσεις των καλοήθων και κακοήθων όγκων και των κακώσεων της στοματικής γναθοπροσωπικής περιοχής. Να αποκτήσει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη κλινική εικόνα, τη διάγνωση, την εξέλιξη, την πρόγνωση και τέλος την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών και τις επιπλοκές τους.

Ι' εξάμηνο

Υποχρεωτικό, φροντιστηριακό.

Σκοπός - Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες γνώσεις για την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος και των κρανιοπροσωπικών δυσπλασιών και δυσαρμονιών. Να αποκτήσει την κλινική εκείνη εμπειρία που θα του επιτρέψει να εκτιμήσει σωστά ποια από τις περιπτώσεις αυτές μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπίσει και ποιες πρέπει να παραπέμψει σε ειδικούς.

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (διδάσκεται στο Ζ΄ εξάμηνο)

Σκοπός - Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Η νοσοκομειακή οδοντιατρική αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή με συστηματικά νοσήματα και ασθενείς σε ιδρύματα. Ασκείται σε νοσοκομειακό χώρο και απαιτεί ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και συνεργασία με άλλους ειδικούς ιατρούς.


Επίσης ο νοσοκομειακός οδοντίατρος συμμετέχει σε ιατρικά συμβούλια, σε πολυδύναμες ομάδες αντιμετώπισης ειδικών νοσημάτων και ασκεί διοικητικό και ερευνητικό έργο. Ο νοσοκομειακός οδοντίατρος φροντίζει την καλή υγεία του στόματος, ανακουφίζει τις δευτερογενείς στοματικές εκδηλώσεις, μειώνει το μικροβιακό φορτίο, συμβάλλει στη ποιότητα ζωής και μειώνει τις επιπλοκές και τον κίνδυνο των μεταστατικών λοιμώξεων.

Μαθήματα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (στους φοιτητές της Ιατρικής)

Η' Εξάμηνο

Σκοπός- Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Η γνωστοποίηση του αντικειμένου και των δυνατοτήτων της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.


Στόχοι: Να ενημερώσει το φοιτητή το φάσμα των παθήσεων που ανήκουν στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Να του ενισχύσει τη γνώση στις παθήσεις της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής Να τον κάνει ικανό να αποτιμά τις κακώσεις, τις φλεγμονές, τις δυσπλασίες και τις νεοπλασίες του στόματος και της γναθοπροσωπικής χώρας.

20210614_113619