Μεταπτυχιακό Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οδοντιατρική”

Κατεύθυνση Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

Συντονιστής Κατεύθυνσης: Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης

Γενικές πληροφορίες

Η ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους φοιτητές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους ασθενείς που εμφανίζουν επιβάρυνση της γενικής τους υγείας και αντιμετωπίζονται για το γενικό τους νόσημα είτε ως εξωτερικοί είτε ως νοσηλευόμενοι άρρωστοι.

Στόχοι

1. Να περιγράφουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις κατά την οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με γενικά νοσήματα.

2. Να διακρίνουν ποιοι από τους ασθενείς με γενικό νόσημα χρήζουν παραπομπής για οδοντιατρική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο.

3. Να περιγράφουν τους τρόπους άσκησης της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

4. Να αναγνωρίζουν τις βλάβες του στόματος που συνδέονται με τη HIV λοίμωξη / AIDS, τόσο σε επίπεδο πρώϊμης διάγνωσης όσο και σε επίπεδο πρόγνωσης της λοίμωξης.

5. Να γνωρίζουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ογκολογικών ασθενών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.

6. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη και τεχνικές των ογκολογικών θεραπειών και τις βασικές επιπλοκές τους στους διάφορους ιστούς και όργανα ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με τον ιατρό ογκολόγο.

7. Να αναγνωρίζουν τις οξείες και όψιμες επιπλοκές των ογκολογικών θεραπειών στο οδοντογναθικό σύστημα και το βλεννογόνο.

8. Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό, λοιμωξιολόγο, ογκολόγο, κ.α., τις ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις και τις μυκητιάσεις του στόματος, καθώς και τη σχέση των λοιμώξεων στο στόμα με τις συστηματικές λοιμώξεις του ασθενούς.

9. Να γνωρίζουν την τυχόν συν-νοσηρότητα από τις αντινεοπλασματικές θεραπείες και φάρμακα, αλλά και την νοσηρότητα λόγω ηλικίας, όπως υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση, νεφροτοξικότητα, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιοτοξικότητα, καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση, διαταραχές πήξης αίματος, αντιπηκτική αγωγή, υποπρωτεϊναιμία, υποσιτισμός, καχεξία, κ.α.

10. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο σχέδιο οδοντιατρικής φροντίδας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ογκολογικής θεραπείας, σε συνεργασία με τον ιατρό ογκολόγο, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του πόνου και την επίτευξη αποδεκτής ποιότητας ζωής, όπως την ορίζει ο ασθενής

20220301_132321
20220301_132058