Εξωτερικά Ιατρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Τα Εξωτερικά Ιατρεία της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στεγάζονται στον 7ο όροφο της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των ραντεβού είναι η κα. Γουρζουλίδου Ελένη.

Στα Iατρεία μας δεχόμαστε ασθενείς για γναθοπροσωπικές επεμβάσεις, προβλήματα κροταφογναθικής δυσλειτουργίας.

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή λειτουργεί στα πλαίσια του μεταπτυχιακού της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ιατρείο για ΑμεΑ.

20220301_132058