ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ζουλούμης Λάμπρος, Διευθυντής - Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Πτυχιούχος Οδοντιατρικής 1979 –Ιατρικής 1982 ΑΠΘ.
Διδακτορική διατριβή 1986 .
Ειδικότητα στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής 1990.
Μετεκπαίδευση στο
Göteborg της Σουηδίας 1990-1991.
Μετεκπαίδευση
στο Λονδίνο Guy΄s Hospital August-September 1999 (oral cancer,salivary glands….).
Μετεκπαίδευση
στο San Francisco UCSF California USA .August-September-October 2000 (implantology-aesthetic surgery-tmg-jaw’s tumor).
Εργάζομαι στην πανεπιστημιακή κλινική της στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου  Παπανικολάου από το 1985 μέχρι σήμερα.
Έχω ιδιωτικό ιατρείο από το 1982 μέχρι σήμερα.
Είμαι   καθηγητής  της οδοντιατρικής  στο εργαστήριο της Στοματικής  και  Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  στο Α.Π.Θ.
Έχω δημοσιεύσει 145 επιστημονικές  εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά.
Έχω παρουσιάσει πάνω από 100 ελεύθερες ανακοινώσεις  και εισηγήσεις σε Ελληνικά και Διεθνή  συνέδρια

Έχω συγγράψει 4 βιβλία :

*Βιοψία στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

*Μετεγχειρητικός πόνος στη χειρουργική στόματος

*Το οστικό αυτομόσχευμα στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

*«Scully's Handbook –Συστηματικά Νοσήματα και Οδοντιατρική».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διετέλεσα πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορε
iου Ελλάδος 2011-2014,2014-2017,2017-2020
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
2011-2016
Πρόεδρος της Ελληνικής  εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2016-2017
Διετέλεσα
γ.γραμματέας της Balkan  Stomatological Society 2004-2008
Διετέλεσα ταμίας και αντιπρόεδρος  του οδοντιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης
Member of EACMFS
Member of generalassebly of Hellenic  Dental Associaton

Πρόεδρος του Οδοντιατρικού τμήματος της Σ.Ε.Υ 2015-2020 και μέλος της Συγκλήτου το 2015-2020.

Τηλέφωνο : (+30) 2310 999656

Email : zouloumi@dent.auth.gr